HIPOLIT CEGIELSKI POMNIK I DZIEŁO

SPIS TREÂCI „BENE DE PATRIA MERITUS” DOBRZE ZASŁU˚ONY OJCZYèNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 DZIAŁALNOÂå TOWARZYSTWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 HIPOLIT CEGIELSKI I JEGO DZIEŁO – Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział I. Budowa pomnika – idea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1. Fundatorzy korporacyjni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. Fundatorzy indywi dualni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. Komitet Honorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4. Kronika budowy pomnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5. Korespondencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6. Wypowiedzi i opinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7. Serwis zdj´ciowy – kolaudacja pomnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Rozdział II. Wmurowanie Aktu erekcyjnego i monta˝ pomnika . . 161 1. Wystàpienie dr. Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego . . . . . . 161 2. Akt erekcyjny pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu . . . 163 3. Wmurowanie Aktu erekcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4. Serwis zdj´ciowy – wmurowanie Aktu erekcyjnego . . . . . . . . 167 5. Hipolit Cegielski w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6. Serwis zdj´ciowy – monta˝ pomnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Rozdział III. UroczystoÊç odsłoni´cia pomnika Hipolita Cegielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 1. Powitanie zaproszonych goÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 2. Wystàpienie dr. Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego . . . . . . 187 3. Odsłoni´cie i poÊwi´cenie pomnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 4. Akt przekazania pomnika dla Miasta Poznania . . . . . . . . . . . . . 191 5. Serwis zdj´ciowy – odsłoni´cie pomnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Rozdział IV. Medale okolicznoÊciowe i podzi´kowania . . . . . . . . 217 Rozdział V. Prasa o pomniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 NIEZMIENNE WARTOÂCI PRACY ORGANICZNEJ – Prof. dr hab. Anna Wolff-Pow´ska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 KRZYSZTOF JAKUBIK – TWÓRCA POMNIKA HIPOLITA CEGIELSKIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 PODZI¢KOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 279

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4OQ==