HIPOLIT CEGIELSKI POMNIK I DZIEŁO

Komitet redakcy jny: dr Marian Król – Przewodniczàcy Jerzy Szyło – Wiceprzewodniczàcy Agnieszka Skorka – Sekretarz Członkowie: Edmund Dudziƒski Jerzy Goł´biewski Józef Mozio, prof. dr hab. Lech Trzeciakowski prof. dr hab. Anna Wolff-Pow´ska Projekt współfinansowany przez Samorzàd Województwa Wielkopol skiego Opracowanie redakcyjne: Józef Mozio, Jerzy Szyło, Agnieszka Skorka, Halina Âwitalska Fot. – Adam Drogomirecki, Ryszard Galowski, Antoni Hoffmann, Andrzej Mann, Romuald Âwiàtkowski, Muzeum HCP, Muzeum Narodowe w Poznaniu i archiwum Wydawca: P. W. „INTERFUND” Sp. z o.o. Adres: 61-817 Poznaƒ, ul. Garncarska 8, tel. (061) 852-17-51 Prezes Zarzàdu: Jerzy Szyło Skład i łamanie: Magdalena Sobkowiak Druk: Zakłady Poligraficzne „DRUKMA” Sp. j. ISBN 978-83-60085-08-0 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4OQ==